Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (teskt jedn. Dz.U.z 2004 r. Nr 161, poz.1688), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635)
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Tel: (033) 8298653
fax: (033) 8298674
Wymagane dokumenty Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć:  
- podanie,  
- odpisy skrócone aktów urodzenia,  
- dowody ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli uprzednio pozostawały w związku małżeńskim,  
- złożenie pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego
Opłaty - sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł,  
Uwagi Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.  
- zaświadczenie wydaje Kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,  
- zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2013-05-10 12:50:36
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-03 14:52:11
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Grzegorz Kubiczek