Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Informacja dla osób niesłyszących i mających problemy w komunikowaniu się w Urzędzie Gminy Kozy

 
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej
Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. Skorzystania z usług wybranego tłumacza języka migowego:
PJM - polskiego języka migowego,
SJM - systemu językowo-migowego,
SKOGN - systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:
- Wypełnienie wniosku o udostępnienie tej usługi, który można pobrać:
- w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Krakowska4, 43-340 Kozy, Dziennik Podawczy,
- ze strony internetowej www.kozy.pl zakładka - informacja dla osób niesłyszących lub ze strony bip.kozy.pl zakładka - informacja dla osób niesłyszących
- Przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
- informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;
- przewidywany termin wizyty w Urzędzie;
- metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)

Zgłoszenie można przesłać:
- pocztą elektroniczną na adres: ug@kozy.pl
- faksem na numer 33/8298674
- listownie na adres Urząd Gminy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy,
- złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu na Dzienniku Podawczym

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Urzędu Gminy Kozy i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Poniżej znajdują się wnioski do pobrania w celu realizacji usługi.

Wniosek dla osób niesłyszących - rtf

Wniosek dla osób niesłyszących - pdf