Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Informacje ogólne

Urząd Gminy Kozy

Adres

UL. KRAKOWSKA 4
43-340 KOZY

Godziny urzędowania

Dane dodatkowe

Telefon Sekretariat 33 829 86 50
USC ewid. lud. 33 829 86 53
Fax33 829 86 74
E-Mailug@kozy.pl
Strona WWWhttp://www.kozy.pl

Pokaż więcej

NIP9372653016
REGON072182284
Numer identyfikacyjny TERYT2402072
Rachunek bankowy Urzędu GminyBank PEKAO SA O. w Bielsku-Białej
nr konta: 83 1240 4142 1111 0000 4828 2138
Adres skrytki ePUAP
wymagający podpsania certyfikatem kwalifikowanym
lub profilem zaufanym
/GminaKozy/skrytka
Adres skrytki ePUAP
nie wymagający podpisu
/GminaKozy/SkrytkaESP
Usługi na platformie ePUAPFormularze pism do urzędu Gminy Kozy na platformie ePUAP.gov.pl
Pismo ogólne na platformie ePUAPFormularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego
Dostęp do informacji publicznejWniosek o dostęp do informacji publicznej
Postępowanie z wnioskiem o dostęp do informacji publicznejWnioski w formie elektronicznej należy przesyłać na adres poczty elektornicznej:
informacjapubliczna@kozy.pl
lub na adres skrytki ePUAP:
/GminaKozy/SkrytkaESP
Strona ogólnopolska BIPhttp://www.bip.gov.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Kozy z siedzibą w Kozach,
ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy,

adres e-mail: ug@kozy.pl,
tel. 338298650
Inspektorem ochrony danych jest:

Pani Małgorzata Wróbel
Urząd Gminy Kozy z siedzibą w Kozach

adres korespondencyjny
Urząd Gminy Kozy
43-340 Kozy ul. Krakowska 4

adres e-mail:
iod@gzosip.kozy.pl,
tel. 33 817 42 91,
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kozy z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 4, kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: ug@kozy.pl, tel. 338298650

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Małgorzatą Wróbel w Urzędzie Gminy Kozy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 adres e-mail: iod@gzosip.kozy.pl, tel. 33 8174291.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisami szczegółowymi.

Dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora zadań ustawowych własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw szczegółowych. Szczegółowe informacje na temat konkretnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych można uzyskać u pracownika Urzędu Gminy Kozy realizującego dane zadanie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany2024-01-12 12:45:12
Data utworzenia2003-04-15
Data udostępnienia2006-03-08 08:57:43
Osoba odpowiedzialnaMonika Olma
UdostępniłMonika Olma