Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Komisje / Komisje Rady Gminy 2018-2023

Nazwa Komisja Rewizyjna
Skład Leszek Baścik - Przewodniczący komisji
Monika Groszek - Zastępca Przewodniczącego komisji
Agata Obajtek - członek komisji
Mateusz Sołczykiewicz - członek komisji
Monika Zembowicz - członek komisji

 
Zadania 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kozy powoływana jest w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych.  
2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.  
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.  
4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach oraz w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kozy.
Opis Komisja Rewizyjna została powołana Uchwałą Nr I/4/18 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy  zgodnie z art.18a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 7 ust.1 Statutu Gminy Kozy (Dz. Urz.Woj.Śl. z 2018r. poz 7063)
Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Kozy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-04 13:00:51
Data utworzenia 2018-11-23
Data udostępnienia 2019-01-04 13:00:51
Osoba odpowiedzialna Leszek Baścik
Udostępnił Małgorzata Bednarz