Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacja o BIP

Rejestr zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Kozy 2007-03-16 13:52:03 Aktualizacja Monika Olma XXXIII sesja
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie uchwalenia planu posiedzeń Rady Gminy Kozy na 2006 r. 2007-03-16 13:52:01 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXXI/235/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Kozy 2007-03-16 13:52:01 Aktualizacja Monika Olma XXXII sesja
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy zmieniająca uchwałę Nr XXIII/166/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia... 2007-03-16 13:52:01 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXXII/236/06
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zwolnienia od opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 2007-03-16 13:51:59 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXXI/233/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie określenia zasad dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych... 2007-03-16 13:51:58 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXXI/232/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze... 2007-03-16 13:51:57 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXXI/231/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie Programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3... 2007-03-16 13:51:56 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXXI/226/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozy na 2006 r. 2007-03-16 13:51:56 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXXI/227/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. 2007-03-16 13:51:56 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXXI/228/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006. 2007-03-16 13:51:55 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXX/220/05
Uchwały w sprawie podatków i opłat Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006. 2007-03-16 13:51:55 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXX/220/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy zmieniająca uchwałę Nr XXiX/209/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielenia... 2007-03-16 13:51:55 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXX/223/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze na Wójta Gminy. 2007-03-16 13:51:55 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXX/224/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze na Wójta Gminy. 2007-03-16 13:51:55 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXX/225/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozy na lata... 2007-03-16 13:51:54 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXX/214/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 2007-03-16 13:51:54 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXX/215/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie dopłat do ceny wody określonej w taryfie dla gospodarstw domowych z Gminy Kozy na obszarze... 2007-03-16 13:51:54 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXX/216/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków. 2007-03-16 13:51:54 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXX/217/05
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w Gminie Kozy na obszarze... 2007-03-16 13:51:54 Aktualizacja Monika Olma Uchwała XXX/218/05