Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje Urzędu

Ogłoszenia / Archiwum ogłoszeń

03-09-12
OGŁOSZENIE o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Kozy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późń.zm./ zwołuję IX sesję Rady Gminy Kozy na dzień 23 września 2003 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali Domu Kultury w Kozach.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wystąpienie zaproszonych gości
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2003 r. Rady Gminy Kozy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na finansowanie w 2004 roku inwestycji w ramach realizacji wieloletnich planów inwestycyjnych.
9. Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie utrzymania porządku i czystości w Gminie Kozy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania projektu herbu gminy Kozy.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "REGION BESKIDY"
12. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
14. Sprawy różne.
15. Propozycje do porządku obrad na następną sesję Rady.
16. Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady
Gminy Kozy

Adam Handzlik

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2003-09-12 14:47:05
Data utworzenia 2003-09-12
Data udostępnienia 2003-09-12
Osoba odpowiedzialna Monika Olma
Udostępnił Monika Olma