Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego.
Opis Podstawa prawna: ustway z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741), ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788-j.t.), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014r. 1628.-j.t.).
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty -prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
-w przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
- do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
Opłaty Wolne od opłaty skarbowej.
Uwagi Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzonego, jeżeli zostało poczęte.
Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem USC abo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-05-11 13:47:41
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-03 14:52:18
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Justyna Gora