Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw / Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Nazwa Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca. pobytu stałego
Opis Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r, Nr 220 poz. 1306).
Miejsce Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Informacja Tel: (33) 8298653
fax: (33) 8298674
Osoby odpowiedzialne:
Maria Probola Inspektor,
Iwona Wojtyłko Inspektor,
Lucyna Greń Z-ca kierownika USC
Wymagane dokumenty Wypełniony formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)

Cudzoziemiec przedstawia do wglądu:
- paszport,
- karta pobytu stałego
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia do wglądu :
- dokument podróży,
- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu
Termin i sposób załatwienia od ręki
Opłaty nie pobiera się opłaty
Uwagi Wymeldowania z pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-05-10 10:39:12
Data utworzenia 2013-03-15
Data udostępnienia 2015-04-09 11:20:40
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Monika Olma