Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw
Opis Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta Gminy deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie:
- 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw - art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (j. t.Dz..U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.)
- w terminie do 12 miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (j. t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2127)
w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia w/w komunikatu – art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
Miejsce
 Deklarację o żródłach ciepła lub żródłach spalania paliw należy złożyć w następujący sposób:
- w formie elektronicznej - pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/;
- w formie papierowej - wypełniony dokument należy złożyć w Urzędzie Gminy Kozy- Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 5
Informacja Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Łukasz Żurek
       
Tel: (033) 82 98 668, e-mail: l.zurek@kozy.pl
fax: 33 82 986 74
Termin załatwienia sprawy Wójt ma obowiązek wprowadzenia danych i informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków w terminie:
- 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej, dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw;
- w terminie 6 miesiecy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej, dot. źródła ciepła lub źródła spalania paliw eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmienie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (j.t.Dz.U. z 2020r., poz. 2127)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-03-17 13:36:49
Data utworzenia 2021-07-01
Data udostępnienia 2021-07-08 11:45:11
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Katarzyna Reczko