Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Numer porządkowy nieruchomości
Opis ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Miejsce Urząd Gminy Kozy
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego pokój nr 14
Informacja Tel: 33 829 86 64
Wymagane dokumenty 1. Ustalenie numeru porządkowego:
- wniosek o ustalenie numeru porządkowego.


2. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że dla budynku został nadany numer porządkowy:
- wniosek o wydanie zaświadczenia.
Termin załatwienia sprawy 1. Ustalenie numeru porządkowego - zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
       
2. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że dla budynku został nadany numer porządkowy - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Opłaty 1. Ustalenie numeru porządkowego budynku - opłaty nie pobiera się.

2. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że dla budynku został nadany numer porządkowy - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy Nr 83 1240 4142 1111 0000 4828 2138.

Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-08-06 11:25:11
Data utworzenia 2020-02-18
Data udostępnienia 2020-03-09 11:59:10
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Beata Kus