Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Opis Podstawa: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Miejsce Urząd Gminy Kozy
Referat Budownictwa i Rozwoju Gozpodarczego - pokój nr 14
Informacja Tel: 33 829 86 64
Wymagane dokumenty - wypis i wyrys z MPZP - wniosek o wydanie dokumentu,

- zaświadczenie o aktualności dokumentu lub przeznaczeniu działki w nieobowiązującym MPZP stan na wybrany dzień - wniosek o wydanie dokumentu,

- zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z MPZP -
  wniosek o wydanie dokumentu wraz z aktualną mapą zasadniczą w skali 1:1000
  z zaznaczeniem przedmiotowego obiektu.
Termin załatwienia sprawy 1. Wydnie wypisu i wyrysu z MPZP - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
    w terminie 14 dni.
       
2. Wydanie zaświadczenia - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
    w terminie 7 dni.
Opłaty Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

1.wydanie wypisu/wyrysu z MPZP -  podlega opłacie skarbowej w wysokości:
- od wypisu 50 zł,
- od wyrysum za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadająca stronie formatu A4 - 20 zł, lecz nie więcej niż - 200 zł,
     
2. wydanie zaświadczenia - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł,

Oplatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy Nr 83 1240 4142 1111 0000 4828 2138.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-11 09:20:46
Data utworzenia 2020-02-18
Data udostępnienia 2020-02-18 09:09:11
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Beata Kus