Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego w pasie drogowym.
Opis Podstawa prawna. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)
Miejsce Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Informacja Tel. (33) 829 86 50 wew. 663
Tel. (33) 829 86 63
Fax (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty Załączniki:  
- Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją planowanego zajęcia pasa drogowego z podaniem jego wymiarów 
- Projekt ogranizacji ruchu na czas wykonywania robót zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem - jeżeli tak stanowi podstawa prawna
- Informacje o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli tak stanowi podstawa prawna
- Szczegółowy harmonogram robót - jeśli tak stanowi podstawa prawna
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót do organu budowlanego
- Kopię decyzji zezwalającej na zlokalizowanie urządzenia, obiektu w pasie drogowym
- Oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora, jeśli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17zł (dokonanej na konto w kasie Urzędu Gminy Kozy)
Termin załatwienia sprawy do 30 dni
Opłaty Opłaty ustalane są na podstawie Uchwały Nr XVII/117/2004 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy Strona niezadowolona z decyzji może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji -  przekazania sprawy sądowi.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2017-03-03 08:15:02
Data utworzenia 2003-07-04
Data udostępnienia 2014-01-23 11:19:10
Osoba odpowiedzialna Piotr Kine
Udostępnił Lukasz Kastura