Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Miejsce Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 2 - parter
Informacja
Elżbieta Malarz
Tel: (33) 829 86 50 wew. 668, 678
Tel: (33) 829 86 68
Tel: (33) 829 86 78
l.zurek@kozy.pl
e.malarz@kozy.pl
Podstawa prawna Art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
Uwagi Wymagane dokumenty: nie określono
Termin załatwienia sprawy: nie określono
Opłaty: brak
Tryb odwoławczy: nie określono
Uwagi W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji Wójta Gminy Kozy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-12 12:12:13
Data utworzenia 2013-03-21
Data udostępnienia 2013-03-21 10:16:06
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Katarzyna Reczko