Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Biuro Rady Gminy Kozy
Adres ul. Krakowska 4
43-340 Kozy
Pokój nr 10 (I piętro)
Kontakt
Telefon
(33) 829 86 50 wew. 666
(33) 829 86 66
Fax
(33) 829 86 74
Inspektor Małgorzata Bednarz
Zadania 1) obsługa kancelaryjno - biurowa Rady, Komisji w tym organizacyjne przygotowanie posiedzeń, opracowywanie  materiałów z obrad, uchwał, postanowień, wniosków oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją przez właściwe organy i jednostki organizacyjne, prawidłowe przygotowywanie materiałów na sesję Rady, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad,
2) prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych, rejestru Honorowych Obywateli Kóz,
3) przekazywanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady, w celu oceny ich zgodności z prawem,
4) czuwanie nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych, oraz  wniosków komisji,
5) obsługa kancelaryjno - biurowa Przewodniczącego Rady,
6) czuwanie nad właściwym obiegiem dokumentów Rady,
7) prowadzenie zbioru uchwał Rady,
8) prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego,
9) gromadzenie oświadczeń majątkowych radnych, terminowe przekazywanie ich do instytucji i organów oraz publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
10) współpraca w zakresie organizacji wyborów ławników ludowych,
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-12-28 12:42:04
Data utworzenia 2010-07-01
Data udostępnienia 2010-07-09 09:31:32
Osoba odpowiedzialna Monika Olma
Udostępnił Małgorzata Bednarz