Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Adres ul.Krakowska 4
43-340 Kozy
Kontakt
Telefon
(33) 829 86 50
Fax
(33) 829 86 74
Kierownik Referatu
Katarzyna Reczko

Nr biura 15 - I piętro
Tel.  (33) 829 86 50   wew. 667
Tel.  (33) 829 86 67
Załatwia sprawy z zakresu:

- nadzoru nad gospodarką komunalną;
- ewidencji działalności gospodarczej;
- gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy;
- koncesji alkoholowych;
- zarządzanie i nadzorowanie całokształtu spraw związanych z targowiskiem gminnym
Inspektor
Iwona Tlałka

Nr biura 15 - I piętro
Tel.  (33) 829 86 50  wew.  667
Tel.  (33) 829 86 67
Załatwia sprawy z zakresu:

- ewidencji działalności gospodarczej;
- gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy;
- przyjmowania wniosków do Programu "Czyste Powietrze"
Inspektor
Łukasz Żurek

Nr biura 5 - parter
Tel.  (33) 829 86 50   wew. 668
Tel.  (33) 829 86 68
Załatwia sprawy z zakresu:

- ochrony środowiska;
- dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru i transportu odpdaów komunalnych;
- opiniowania wniosków i wydawania  zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów;
- gospodarki odpadami;
- utrzymania czystości i porządku w gminie;
Inspektor
Bożena Koczur

Nr biura 5 - parter
Tel.  (33) 829 86 50 wew. 668
Tel.  (33) 829 86 68
Załatwia sprawy z zakresu:

- rolnictwa;
- gospodarki wodno - ściekowej;
- nadzoru nad cmentarzem komunalnym;
Inspektor
Elżbieta Malarz

Inspektor
Paulina Zarębska

Nr biura 2 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 678
Tel. (33) 829 86 78
Załatwia sprawy z zakresu:
- gospodarki odpadami;
- utrzymania czystości i porządku w gminie;
Zadania Do zadań referatu należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody, gospodarki komunalnej, transportu publicznego, rolnictwa, gospodarki zasobami mieszkaniowymi gminy, działalności gospodarczej, gospodarki odpadami, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowy zakres zadań refertatu KOŚ opisuje paragraf 25 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-06 15:00:19
Data utworzenia 2012-03-01
Data udostępnienia 2012-03-05 08:29:07
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Reczko
Udostępnił Monika Olma