Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Awans na stopień nauczyciela mianowanego
Opis Nauczyciele przedszkoli i szkół publicznych ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego składają pisemny wniosek do Wójta Gminy Kozy o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Miejsce  
Informacja 033) 817 42 91,  
 
Podstawa prawna Na podstawie art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późn. zm. w szczególności rozdz. 3a Awans zawodowy nauczycieli);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593, zmieniające Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją, która obejmuje:
1)dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczone kopie;
2)zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a)wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych przez niego zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenie ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu.
b)dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
c)dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
d)uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
Tryb załatwiania Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku decyzje o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października  danego roku decyzje o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Nauczyciele  kontraktowi składają wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
Opłata Nie podlega
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2017-09-08 12:58:16
Data utworzenia 2009-07-05
Data udostępnienia 2009-07-06 09:51:33
Osoba odpowiedzialna Anna Bułka
Udostępnił Małgorzata Bednarz