Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Powiadomienie o realizacji obowiązku nauki.
Opis Powiadomienie o realizacji obowiązku nauki.
Miejsce Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola
ul. Szkolna 1
43-340 Kozy
Informacja Tel: (033) 817 42 91
Podstawa prawna Na podstawie art. 15 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004 r. DZ. U. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) nauka jest obowiązkowa do 18 -go roku życia. Art. 18 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy nakłada na rodziców i opiekunów prawnych dziecka obowiązek informowania o formie spełniania przez dziecko obowiązku nauki do ukończenia 18-go roku życia i każdorazowych zmianach w tym zakresie.
Wymagane dokumenty Powiadomienie o realizacji obowiązku nauki.

Powinno ono zawierać:
- dane adresowe ucznia,
- datę urodzenia,
- nazwę szkoły do której uczęszcza dziecko.
Tryb załatwienia Powiadomienie należy złożyć w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach do 30 września każdego roku. O każdorazowej zmianie miejsca realizacji obowiązku nauki przez ucznia należy poinformować GZOSiP w terminie do 30 dni od daty zaistnienia zmiany.
Opłaty Nie podlega.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2017-09-08 12:58:16
Data utworzenia 2009-05-20
Data udostępnienia 2009-05-20 13:19:45
Osoba odpowiedzialna Anna Bułka
Udostępnił Małgorzata Bednarz