Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Opis Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.1764 ze zm.)
Miejsce Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Informacja Tel: (033) 829-86-50 wewn. 666
fax: (033) 829-86-74
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Bednarz Inspektor
Wymagane dokumenty Wniosek o udzielenie informacji pulicznej
Sposób złożenia wniosku 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wnioski o udzielenie informacji publicznej  składane w formie elektronicznej należy
przesyłać na adres:

informacjapubliczna@kozy.pl

lub na adres skrytki ePUAP:

/GminaKozy/skrytka
Termin załatwienia sprawy Zgodnie z w/w ustawą informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:

- nie może być udostępniona w tym terminie, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku)
- środki techniczne nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu – postępowanie umarza się.
Opłaty Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. odpowiedni nośnik lub przekształcenie informacji) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji odmawiającej lub umarzającej postępowanie o udzielenie dostępu do informacji publicznej wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Uwagi Uwaga! Jeśli przygotowanie odpowiedzi jest związane z koniecznością dokonania przetworzenia informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania ważnego interesu publicznego, który warunkuje uzyskanie odpowiedzi na wniosek w formie informacji przetworzonej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji, która nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku następuje w drodze decyzji.

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-07-21 12:03:46
Data utworzenia 2008-01-11
Data udostępnienia 2008-01-11 09:11:10
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Bednarz
Udostępnił Małgorzata Bednarz