Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Podział nieruchomości (etap postępowania końcowy)
Opis Podstawa prawna - dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 29 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998 r. ,Nr 25, poz. 130) ), ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2005r nr 78, poz. 682).
Miejsce Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Informacja Tel.(33) 829 86 50 wew. 663
Tel.(33) 829 86 63
Fax (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości.  

Załączniki :
-aktualny wyciąg z Księgi wieczystej dla dzielonej nieruchomości 
- projekt podziału nieruchomości - min. 3 egz. z klauzulą przyjęcia do zasobu PODGiK  
- pełnomocnictwo właściciela (ewentualne)
Termin załatwienia sprawy 14 dni na wydanie decyzji licząc od dnia dostarczenia wniosku.
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w sekretariacie UG.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-11-22 09:58:14
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-04 10:37:34
Osoba odpowiedzialna Piotr Kine
Udostępnił Lukasz Kastura