Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Opis Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Miejsce Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola
ul. Szkolna 1
43-340 Kozy
Informacja Tel: (033) 817 42 91 wew. 21
 
Sposób załatwienia sprawy 1. Podmioty uprawnione:
- pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Tryb i termin składania wniosku:
Pracodawca składa do Wójta Gminy Kozy wniosek  o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Kozy wraz  z wymaganymi załącznikami w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez ucznia egzaminu..

3. Przyznanie dofinansowania.
Decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odmowie dofinansowania wydaje Wójt Gminy Kozy.

4. Wysokość kwoty dofinansowania.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:
- do 8081 zł - w przypadku nauki zawodu i okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
- 254 zł - za każdy pełny miesiąc kształcenia -w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

5. Źródła finansowania.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-07-22 12:16:32
Data utworzenia 2006-06-14
Data udostępnienia 2006-06-14 13:39:28
Osoba odpowiedzialna Anna Bułka
Udostępnił Piotr Handzlik