Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zarządzenia 2020 Zarządzenie Nr 106/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2020-09-24 11:49:16 Aktualizacja Beata Skoczylas ZARZĄDZENIE 112/20
Zarządzenia 2020 Zarządzenie Nr 106/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2020-09-24 11:43:52 Publikacja Beata Skoczylas ZARZĄDZENIE 112/20
Ogłoszenia OGŁOSZENIE - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonaie... 2020-09-24 08:30:47 Publikacja Dariusz Szewczyk AKU812
Zarządzenia 2020 Zarządzenie Nr 123/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie... 2020-09-23 11:46:26 Publikacja Monika Olma Zarządzenie 123/20
Sprawozdania finansowe Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku 2020-09-23 11:30:23 Aktualizacja Edyta Rokosa SPW225
Opinie nadzoru prawnego Opinia RIO Nr 4200/II/139/2020 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kozy informacji o przebiegu wykonania... 2020-09-23 11:30:23 Aktualizacja Edyta Rokosa 4200/II/139/2020
Zarządzenia finansowe 2020 Zarządzenie Nr 122/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 15 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z... 2020-09-23 11:26:59 Publikacja Edyta Rokosa Zarządzenie 122/20
Opinie nadzoru prawnego Opinia RIO Nr 4200/II/139/2020 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kozy informacji o przebiegu wykonania... 2020-09-23 11:26:59 Publikacja Edyta Rokosa 4200/II/139/2020
Zarządzenia finansowe 2020 Zarządzenie Nr 124/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 21 września 2020r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu... 2020-09-23 10:38:33 Publikacja Edyta Rokosa Zarządzenie 124/20
Redakcja biuletynu Redakcja biuletynu 2020-09-18 13:43:35 Aktualizacja Monika Olma FORM
Akty prawa miejscowego Uchwała Nr XVII/157/20 z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019r.... 2020-09-18 13:18:30 Aktualizacja Weronika Skoczylas XVII/157/20
Uchwały Budżetowe Uchwała Nr XVII/157/20 z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019r.... 2020-09-18 13:18:30 Aktualizacja Weronika Skoczylas XVII/157/20
Uchwały Rady Gminy 2020 r. Uchwała Nr XVII/157/20 z dnia 1 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019r.... 2020-09-18 13:18:30 Aktualizacja Weronika Skoczylas XVII/157/20
Uchwały Rady Gminy 2020 r. Uchwała Nr XVII/150/20 z dnia 1 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej... 2020-09-18 13:16:37 Aktualizacja Weronika Skoczylas XVII/150/20
Uchwały Rady Gminy 2020 r. Uchwała Nr XVII/151/20 z dnia 1 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej,... 2020-09-18 13:16:37 Aktualizacja Weronika Skoczylas XVII/151/20
Akty prawa miejscowego Uchwała Nr XVII/152/20 z dnia 1 września 2020r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na... 2020-09-18 13:16:37 Aktualizacja Weronika Skoczylas XVII/152/20
Uchwały Rady Gminy 2020 r. Uchwała Nr XVII/152/20 z dnia 1 września 2020r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na... 2020-09-18 13:16:37 Aktualizacja Weronika Skoczylas XVII/152/20
Akty prawa miejscowego Uchwała Nr XVII/153/20 z dnia 1 września 2020r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości... 2020-09-18 13:16:37 Aktualizacja Weronika Skoczylas XVII/153/20
Uchwały Rady Gminy 2020 r. Uchwała Nr XVII/153/20 z dnia 1 września 2020r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości... 2020-09-18 13:16:37 Aktualizacja Weronika Skoczylas XVII/153/20
Uchwały Rady Gminy 2020 r. Uchwała Nr XVII/154/20 z dnia 1 września 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie... 2020-09-18 13:16:37 Aktualizacja Weronika Skoczylas XVII/154/20