Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Aktualne ogłoszenia Wójt Gminy Kozy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt... 2020-11-25 10:57:49 Aktualizacja Beata Skoczylas OrS.210.23.2020.BS
Rekrutacja Wójt Gminy Kozy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt... 2020-11-25 10:57:49 Aktualizacja Beata Skoczylas OrS.210.23.2020.BS
Aktualne ogłoszenia Wójt Gminy Kozy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt... 2020-11-25 10:55:28 Aktualizacja Beata Skoczylas OrS.210.23.2020.BS
Rekrutacja Wójt Gminy Kozy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt... 2020-11-25 10:55:28 Aktualizacja Beata Skoczylas OrS.210.23.2020.BS
Zarządzenia 2020 Zarządzenie Nr 154/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia... 2020-11-25 10:20:52 Publikacja Beata Skoczylas ZARZĄDZENIE 154/20
Aktualne ogłoszenia Wójt Gminy Kozy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt... 2020-11-25 10:20:52 Publikacja Beata Skoczylas OrS.210.23.2020.BS
Rekrutacja Wójt Gminy Kozy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Jednostce Realizującej Projekt... 2020-11-25 10:20:52 Publikacja Beata Skoczylas OrS.210.23.2020.BS
Kadencja 2018-2023 Nagranie nr 19/2020 z XIX sesji Rady Gminy Kozy, która odbyła się 10 listopada 2020 r. 2020-11-24 14:29:38 Publikacja Piotr Handzlik Sesja 19/2020
Kadencja 2018-2023 Nagranie nr 18/2020 z XVIII sesji Rady Gminy Kozy, która odbyła się 29 września 2020 r. 2020-11-24 14:24:22 Publikacja Piotr Handzlik Sesja 18/2020
Radny Mariusz Król Interpelacja dot. naprawy gwarancyjnej ul.Przeczniej, ul.Akacjowej i ul.Parkowej. . 2020-11-24 11:56:33 Aktualizacja Weronika Skoczylas Interpelacja 49/20
Radna Ewa Naglik Interpelacja dot. prośby o informacje kiedy ulica Świętego Walentego zostanie przywrócona do stanu przed pracami kanalizacyjnymi. 2020-11-24 11:53:56 Aktualizacja Weronika Skoczylas Interpelacja 48/20
Uchwały Uchwała Nr II/5/2019 Młodzieżowej Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołów Problemowych Młodzieżowej... 2020-11-23 08:04:01 Publikacja Weronika Skoczylas II/5/19
Protokoły Protokół Nr II/19 z drugiej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Kozy, która odbyła się 14 grudnia 2019 r. 2020-11-23 07:53:23 Publikacja Weronika Skoczylas Protokół II/2019
Protokoły Protokół Nr III/20 z trzeciej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Kozy, która odbyła się 1 czerwca 2020 r. 2020-11-23 07:53:23 Publikacja Weronika Skoczylas Protokół III/20
Protokoły Protokół Nr IV/20 z czwartej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Kozy, która odbyła się 10 października 2020 r. 2020-11-23 07:53:23 Publikacja Weronika Skoczylas Protokół IV/20
Ogłoszenia Obwieszczenie Ministra Klimtu i Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia charakteru wód cieku oznaczonego... 2020-11-20 12:33:49 Publikacja Dariusz Szewczyk AKU817
Radny Mariusz Król Interpelacja dot. naprawy gwarancyjnej ul.Przeczniej, ul.Akacjowej i ul.Parkowej. . 2020-11-20 11:36:08 Publikacja Weronika Skoczylas Interpelacja 49/20
Akty prawa miejscowego Uchwała Nr XIX/171/20 z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/145/16 Rady Gminy Kozy w sprawie określenia... 2020-11-20 11:31:40 Publikacja Weronika Skoczylas XIX/171/2020
Akty prawa miejscowego Uchwała Nr XIX/172/20 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,... 2020-11-20 11:31:40 Publikacja Weronika Skoczylas XIX/172/2020
Akty prawa miejscowego Uchwała Nr XIX/173/20 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie... 2020-11-20 11:31:40 Publikacja Weronika Skoczylas XIX/173/2020