Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nazwa Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opis Podstawa prawna :
Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz.U. z 2018 poz. 1454 ze zm. ) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy ( Uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r.)
Miejsce Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacja Osoba odpowiedzialna: Bożena Koczur
Tel. (33) 829 86 50 wew. 668
Tel. (33) 829 86 68
e-mail: b.koczur@kozy.pl
fax (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty Wniosek z załącznikami
Termin  załatwienia  sprawy Do 1 miesiąca
Opłaty 107,00 zł
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w Kozach (odwołanie składa się na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Uwagi Informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śrdowiska, pok nr 2 w Urzędzie Gminy w Kozach
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-14 13:16:29
Data utworzenia 2003-06-27
Data udostępnienia 2003-07-01 15:52:18
Osoba odpowiedzialna Monika Sternalska Zyrek
Udostępnił Katarzyna Reczko