Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Opis Informacje ośrodowisku i jego ochronie udostępnia się na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 Dział - IV - informacje o środowisku). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. Nr 114, poz.788)
Miejsce Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacja Osoba odpowiedzialna: Łukasz Żurek
Tel. (33) 829 86 50 wew. 668
Tel. (33) 829 86 68
e-mail: l.zurek@kozy.pl
fax (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie informacji
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni
Opłaty Opłata skarbowa za wniosek - 5,00 zł  

Opłaty za udostępnienie informacji:  
- za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów - 5,00 zł,  
- za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów - 0,50 zł,
- 0,30 zł za sporządzenie kopii czarno-białej 
- za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3 stosuje się stawki jak przy formacie A4, mnożąc  je przez współczynnik różnicujący 2  
- za sporządzenie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej pobiera się  opłaty, o których mowa w pkt. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 0,5
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi Udostępnianiu podlegają :  
- wnioski o wydanie zezwoleń z zakresu ochrony środowiska,  
- zezwolenia z zakresu ochrony środowiska,  
- wykaz tych wniosków i zezwoleń
eUrząd Obecnie nie realizowane drogą elektroniczną
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-14 13:23:01
Data utworzenia 2003-06-30
Data udostępnienia 2003-07-01 15:52:19
Osoba odpowiedzialna Monika Sternalska Zyrek
Udostępnił Katarzyna Reczko