Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacja o BIP

Rejestr zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 2003-07-16 11:26:41 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr V/37/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2003-07-16 11:26:38 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr V/36/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2003-07-16 11:26:36 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr V/33/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 2003-07-16 11:26:36 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr V/34/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych 2003-07-16 11:26:34 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr V/32/03
Uchwały Budżetowe Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zmian załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2003 r. 2003-07-16 11:26:33 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr V/31/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zmian załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2003 r. 2003-07-16 11:26:33 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr V/31/03
Uchwały Budżetowe Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenie absolutorium... 2003-07-16 11:26:32 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr V/30/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenie absolutorium... 2003-07-16 11:26:32 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr V/30/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2003 r. Komisji Rady Gminy Kozy 2003-07-16 11:26:31 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr IV/28/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie zajęcia stanowiska wobec daty wejścia w życie ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. w sprawie... 2003-07-16 11:26:31 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr IV/29/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których radnym, członkom Zarządu Gminy,... 2003-07-16 11:26:30 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr IV/26/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie uchwalenia planu posiedzeń Rady Gminy Kozy na 2003 r. 2003-07-16 11:26:30 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr IV/27/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kozy 2003-07-16 11:26:29 Aktualizacja Monika Olma Uchwaął Nr IV/25/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2003-07-16 11:26:28 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr IV/23/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkola publicznego w Kozach 2003-07-16 11:26:28 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr IV/24/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kozy 2003-07-16 11:26:27 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr IV/22/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%... 2003-07-16 11:26:26 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr IV/21/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r. 2003-07-16 11:26:25 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr IV/19/03
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2002-2006 Uchwała Rady Gminy Kozy zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej... 2003-07-16 11:26:25 Aktualizacja Monika Olma Uchwała Nr IV/20/03