Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Aktualne ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-01-18
Zaktualizowana kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kozy.
2018-01-16
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe w 2017 roku.
2018-01-10
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kozy w zakresie kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2018 rok
2018-01-10
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań w 2018 r. na terenie Gminy Kozy w ramach rozwoju sportu
2018-01-04
Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie:
1. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy
2. określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy
2017-12-27
Wójt Gminy Kozy informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w dniu 27.12.2017 r. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Kozy, na okres 21 dni wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres 1 roku.
2017-12-27
Wójt Gminy Kozy informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w dniu 27.12.2017 r. zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Kozy, na okres 21 dni wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres 1 roku.
2017-12-13
Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021-2024"
2017-11-02
Wójt Gminy Kozy zgodnie z art. 28 ust.1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2016r. , poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kozy położonej w Kozach, przy ul. Szkolnej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka 2229/10.
2017-10-30
Zaktualizowana kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kozy.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11559153 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony