Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628-j.t.).
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty - prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
- do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Termin załatwienie sprawy Niezwłocznie
Opłaty 11 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC Kozy, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Kierwonika USC w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Uwagi W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie Można złożyć w każdm urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-05-11 13:35:37
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-03 14:52:19
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Justyna Gora