Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628-j.t.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t).
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty -wniosek o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego,
-oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie skerokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
- do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca
Opłaty 50 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Tryb odwoławczy Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Kozach przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Kierwonika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy lub osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny w przypadku rejestru zgonu.
2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-05-11 15:15:13
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-03 14:52:16
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Justyna Gora