Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Opis Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628-j.t.)., ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t.).
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego w Kozach
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty - podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu,
- dowód potwierdzający zdarzenie
- inne dowody, dokumenty urzędowe,
- do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy,
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca.
Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęscia sprawy.
Opłaty 39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Tryb odwoławczy Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Kozach, Przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi Podstawą odtworzenia aktu stanu cywilnego są dokumenty potwierdzające  sporządzenie aktu za granicą. Dokumenty zagraniczne należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-05-12 15:18:24
Data utworzenia 2015-05-12
Data udostępnienia 2015-05-12 15:18:24
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Justyna Gora