Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Opis Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628-j.t.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t).
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego w Kozach
pokój numer 3
Informacja Tel: (33)829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74  
fax: 111112
Wymagane dokumenty - wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
- dokumenty, o których mowa w "Uwagach".
- do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca.
Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy
Opłaty 39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek banowy Urzędu Gminy Kozy lu bezpośrednio w kasie urzędu.
Tryb odwoławyczy Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Kozach, przysługuje odwłanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe prowadzone dla tego aktu.
W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego , dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Uzupełnienie aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub nierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-05-11 14:36:25
Data utworzenia 2015-05-11
Data udostępnienia 2015-05-11 14:36:25
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Justyna Gora