Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Podatek od nieruchomości, rolny, leśny
Opis Podstawa prawna :
art.18 ust. 2 pkt. 8 , art.40 ust. 1 , art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2015r. poz.1515), art.5 , ust.1 ,art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz.U. z 2014r. poz.849 z późn. zm.)
Miejsce Wpłaty podatków
- Kasa /pokój Nr 4/  - w godz. pracy Urzędu Gminy   
Informacja Pokój nr 4 ( parter)

Wymiar podatku :
- osoby fizyczne   Monika Widlarz  tel. 33 8298661
                  m.widlarz@kozy.pl
- osoby prawne     Ewa Sromek tel. 33 8298661
                  e.sromek@kozy.pl

               
Księgowanie podatku:
- osoby fizyczne     Bożena Budny  tel. 33 8298661
                    e.sromek@kozy.pl
- osoby prawne       Ewa Sromek tel. 33 8298661
                    e.sromek@kozy.pl
fax: 33 8298674 lub  33 8298673
Podania , zaświadczenia i opłata skarbowa 1. Zaświadczenie o zaległościach podatkowych - opłata skarbowa 21 zł
4. Pozostałe zaświadczenia - opłata skarbowa  17 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej zaświadczenia między innymi :
- w interesie publicznym,
- o świadczenie pomocy społecznej,
- w sprawach zwrotu lub umorzenia należności, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej,
- o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego  
ePUAP Deklaracja na podatek od nieruchomości
(Przed skorzystaniem z formularza, wcześniej musimy ręcznie zalogować się na ePUAP)
ePUAP Deklaracja na podatek rolny
(Przed skorzystaniem z formularza, wcześniej musimy ręcznie zalogować się na ePUAP)
ePUAP Deklaracja na podatek leśny
(Przed skorzystaniem z formularza, wcześniej musimy ręcznie zalogować się na ePUAP)
ePUAP Nadpłaty w podatkach
(Przed skorzystaniem z formularza, wcześniej musimy ręcznie zalogować się na ePUAP)
ePUAP Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
(Przed skorzystaniem z formularza, wcześniej musimy ręcznie zalogować się na ePUAP)
ePUAP Zaświadczenie o stanie majątkowym
(Przed skorzystaniem z formularza, wcześniej musimy ręcznie zalogować się na ePUAP)
ePUAP Prośba o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
(Przed skorzystaniem z formularza, wcześniej musimy ręcznie zalogować się na ePUAP)
Podatek od nieruchomości Dz. U . Z 2019 r. Poz. 1104 Rozporządzenie   ministra  finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Podatek rolny Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1105 Rozporządzenie  ministra  finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Podatek leśny Dz. U z 2019 r.  Poz. 1126 Rozporządzenie   ministra  finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Dokumenty powiązane
Uchwała Nr LIX/405/23 Rady Gminy Kozy z dnia 24 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-15 10:35:44
Data utworzenia 2015-10-27
Data udostępnienia 2003-07-01 15:52:07
Osoba odpowiedzialna Monika Widlarz
Udostępnił Piotr Handzlik