Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw / Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Nazwa Udostępnianie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych w trybie jednostkowym, udostępnienie dokumentacji dowodowej oraz udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
Opis Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1452), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. 2012 poz. 75)

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1450), ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1153)
Miejsce Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Informacja Tel: (33) 8298650
    (33) 8298653
fax. 33 829 86 74
Osoby odpowiedzialne:
Maria Probola Inspektor,
Iwona Wojtyłko Podinspektor,
Lucyna Greń Z-ca kierownika USC
Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych - w przypadku udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Wniosek o udostępnienie dokumentacji dowodowej - w przypadku udostępnienia dokumentacji dowodowej

Wniosek o udostępnienie z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców  - w przypadku udostępnienia danych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców

Dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych ( np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów). Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie, nie dłużej niż miesiąc.
Opłaty Opłatę za jednostkową informację w wysokości 31 zł (słownie: trzydzieści jeden)należy wnosić na konto Nr 12 1240 4272 1111 0010 7751 8009
Sposób załatwienia sprawy Odpowiedź na wniosek,  decyzja administracyjna.
eUrząd SEKAP - śląska platforma świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-01 13:03:53
Data utworzenia 2010-07-05
Data udostępnienia 2010-07-06 11:01:07
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Kinga Greń