Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Stanowisko ds. Kanalizacji Sanitarnej
Adres ul.Krakowska 4
43-340 Kozy

Pokój nr 23 II piętro
Kontakt
Telefon
(033) 829 86 52
 
 
Główny specjalista
Irmina Król


Podinspektor
Aleksandra Pietrasina
1. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie inwestycji z zakresu kanalizacji sanitarnej,
2) prowadzenie bieżących kontroli, remontów i modernizacji na sieci kanalizacji sanitarnej,
3) prowadzenie spraw w zakresie nabywania nieruchomości pod urządzenia związane z gospodarką sanitarną,
4) prowadzenie spraw w zakresie nabywania odcinków wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez osoby fizyczne lub prawne,
5) prowadzenie spraw w zakresie ustanawiania służebności przesyłu, naliczeniem i wypłaty odszkodowań za przejście z kanalizacją przez działki,
6) prowadzenie spaw w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną zabudowaną obiektem oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach,
7) współpraca z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w zakresie prowadzonych robót na sieci kanalizacji sanitarnej,
8) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania i dysponowania majątkiem sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
9) opracowywanie danych w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, sporządzanie niezbędnych sprawozdań,
10) prowadzenie spraw w zakresie podłączeń nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
11) opiniowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,


2.Zakres czynności związanych z realizacją Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy Etap X
1) zarządzanie techniczne Projektem oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP,
2) bieżąca współpraca z Inżynierem Kontraktu - pełna obsługa zawartej umowy z Wykonawcą;
3) koordynacja prowadzonego nadzoru autorskiego,
4)pomoc w przygotowaniu wszelkich wymagań raportów i sprawozdań oraz terminowe przekazywanie wymaganych dokumentów do odpowiednich instytucji,
5) nadzór nad prawidłową realizacją zadań w zakresie objętym Umową o dofinansowanie - w tym m.in. nadzór nad realizacją 4 zadań obejmujących roboty budowlane,
6) pomoc w przygotowaniu wszelkich wymaganych raportów i sprawozdań oraz terminowe przekazywanie wymaganych dokumentów do odpowiednich instytucji,
   
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-02-17 11:16:07
Data utworzenia 2021-03-10
Data udostępnienia 2021-03-10 08:05:51
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Małgorzata Bednarz