Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Stanowisko ds. Gospodarki Wodnej
Adres ul. Krakowska 4
43 - 340 Kozy
pok. nr 13 I piętro
Kontakt
Telefon
33 8298679
Podinspektor
Dariusz Szewczyk
Do zadań stanowiska pracy należy:
1) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji i przygotowaniem inwestycji do realizacji w zakresie kanalizacji deszczowej w tym przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji prawno - technicznej dla zadań inwestycyjnych przed przekazaniem ich do użytkowania,
2) prowadzenie inwestycji z zakresu kanalizacji deszczowej,
3) organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych,
4) prowadzenie spraw związanych z posadowieniem studzienek odprowadzających wody deszczowe,
5) współpraca z referatem zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w zakresie przygotowania i udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz uczestniczenie w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne z różnych źródeł wraz z rozliczaniem inwestycji realizowanych przy udziale tych środków,
6) pomoc w przygotowywaniu i  rozliczaniu wniosków o dotację, pożyczkę i umarzanie pożyczek  związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz gromadzenie dokumentów w tym zakresie,
7) prowadzenie bieżących kontroli, remontów i modernizacji na sieci kanalizacji deszczowej,
8) prowadzenie spraw w zakresie nabywania nieruchomości pod urządzenia związane z gospodarką sanitarną i deszczową,  
9) opracowywanie danych w zakresie sieci deszczowej na terenie Gminy, sporządzanie niezbędnych sprawozdań,
10) prowadzenie spraw dotyczących naruszenia stosunków wodnych na gruntach,
11) prowadzenie spraw związanych z naturalną retencją terenową wód opadowych na gruntach,
12) sprawy związane z odprowadzaniem wód deszczowych do odbiorników.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-03-09 15:00:33
Data utworzenia 2020-07-08
Data udostępnienia 2020-07-08 14:06:28
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Weronika Skoczylas