Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Gminna Społeczna Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Skład Przemysław Jakubowski -Przewodniczący Rady BRD
wyznaczony pracownik Urzędu Gminy w Kozach - Sekretarz Rady BRD
Mateusz Barabasz - członek Rady BRD
Leszek Baścik - członek Rady BRD
Patryk Nowak - członek Rady BRD

 
Zadania Celem działania Rady BRD jest inicjowanie i koordynowanie optymalnych działań zmierzających do zapewnienia poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Gminy Kozy, poprzez realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:
1) inicjowanie, opiniowanie i przedstawianie kierunków działań i przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) współdziałanie z  Wojewódzką  Radą  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego w Katowicach,
3) inicjowanie współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
5) poszukiwanie możliwości pozyskania środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
6) wymiana informacji i koordynowanie działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa między instytucjami,
7) przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie planów poprawy bezpieczeństwa, płynności i porządku w ruchu drogowym,

8) analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, monitorowanie i ocena realizacji podejmowanych w tym zakresie działań,
9) opiniowanie  projektów  aktów  prawa  lokalnego  w  zakresie  bezpieczeństwa
ruchu drogowego,
10) upowszechnianie  i  promowanie  zasad  bezpieczeństwa  ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz kultury ruchu drogowego,
11) upowszechnianie informacji o podejmowanych przez Radę BRD działaniach
i ich efektach.
Opis Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 9/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Społecznej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zgodnie z art. 7 pkt. 2, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
Dokumenty powiązane
Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Kozy
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-12-06 13:13:18
Data utworzenia 2020-01-16
Data udostępnienia 2021-12-06 13:13:18
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Małgorzata Bednarz