Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Skład 1) Renata Nycz - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach,
2) Małgorzata Leżańska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach,
3) Aneta Polańska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach
4) Joanna Toporowska - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kozach,
5) Marek Pawiński - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej,
6) Błażej Kubica - kurator zawodowy, przedstawiciel zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich,
7) Agnieszka Zajdel - kurator zawodowy, przedstawiciel zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych,
8) Krzysztof Dąbrowski - przedstawiciel Centrum Medycznego Med-Koz & Mediko w Kozach,
9) Alicja Frączyk - przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lekarz Twojej Rodziny" s.c.,
10) Jolanta Cisowska-Gacek - przedstawiciel Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach,
11) Tomasz Pająk - przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach,
12) Joanna Matlak - przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach,
13) Alina Nowak - przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach,
14) Joanna Kućka - przedstawiciel Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach

Zadania 1.Integrowania i koordywnowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
2.Diagnozowanie problemu przemocy domowej na terenie Gminy Kozy.
3.Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
4.Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową.
5.Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
6.Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
7.Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy.
8.Opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy domowej.
9.Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służ odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy.
10.Kierowanie wyników ustaleń Zespołu za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu do instytucji i organów uprawnionych ustawowo do podejmowania działań postulowanych przez Zespół.
11.Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w ramach procedury "Niebieska Karta"
Opis Zespół został powołany Zarządzeniem nr 192/23 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyspcyplinarnego w gminie Kozy, zgodnie z art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/399/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kozy.
Dokumenty powiązane
Zarządzenie Nr 192/23 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscypli
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-11-16 15:22:51
Data utworzenia 2011-10-20
Data udostępnienia 2011-10-20 14:00:50
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Monika Olma