Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Skład 1. Renata Nycz Przewodnicząca Zespołu - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach -
2. Małgorzata Leżańska Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach
3. Mateusz Barabasz - przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
4. Dominik Sztafiński - przedstawiciel  Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
5. Błażej Kubica - kurator zawodowy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
6. Krzysztof Dąbrowski - przedstawiciel Centrum Medycznego Med-Koz & Mediko Dąbrowski Lekarska Spółka Partnerska Kozy
7. Alicja Frączyk - przedstawiciel NZOZ "Lekarz Twojej Rodziny" Kozy
8. Tomasz Pająk - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach
9. Joanna Matlak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
10. Alina Nowak- dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach
11. Bożena Blachura - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kozach  
12. Jolanta Cisowska-Gacek - Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Kozach
13. Ewa Rymarowicz - prokurator Prokuratury Rejopnowej w Bielsku-Białej - Północ

Zadania 1.Integrowania i koordywnowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2.Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy kozy
3.Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
4.Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
5.Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
6.Inicjowanie działań w stosunku do osób  stosujących przemoc
7.Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy
8.Opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy domowej
9.Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służ odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy
10.Kierowanie wyników ustaleń Zespołu za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu do instytucji i organów uprawnionych ustawowo do podejmowania działań postulowanych przez Zespół
11.Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w ramach procedury "Niebieska Karta"
Opis Zespół został powołany Zarządzeniem nr 102/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyspcyplinarnego, zgodnie z art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr IX/57/15 Rady Gminy Kozy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyspcyplinarnego w Kozach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz. Woj. Śl. poz. 4992)
Dokumenty powiązane
Zarządzenie Nr 130/22 Wójta Gminy Kozy z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmiany składu Gminne
Zarządzenie Nr 151/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany składu Gminnego
Zarządzenie Nr 94/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 29 licpa 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespo
Zarządzenie Nr 108/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 102/15
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/15
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 102/15 Wójt
Zarządzenie Nr 102/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespo
Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Kozy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-18 12:59:14
Data utworzenia 2011-10-20
Data udostępnienia 2011-10-20 14:00:50
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Monika Olma