Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rada Gminy

Komisje / Komisje Rady Gminy 2006-2010

Nazwa Komisja Rewizyjna
Skład 1. Janusz Knycz - przewodniczący Komisji
2. Piotr Gawęda - członek komisji
3. Krzysztof Laszczak - członek komisji
4. Jan Pikoń - członek komisji
5. Zygmunt Sołczykiewicz - członek komisji
Zadania 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kozy powoływana jest w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych.  
2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.  
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.  
4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach oraz w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kozy .  
Opis Komisja Rewizyjna została powołana Uchwałą Nr I/3/2006 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  zgodnie z art.18 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późń.zm.) oraz § 31 ust.1 Statutu Gminy Kozy.  
Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Kozy oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kozy
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2010-12-01 14:03:25
Data utworzenia 2006-11-23
Data udostępnienia 2003-07-02 10:41:57
Osoba odpowiedzialna Monika Olma
Udostępnił Marta Tylza