Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sekretarz Gminy
    
Monika Olma
Kontakt
Fax
33 829 - 86 - 74
Telefon
33 829 - 86 - 72
Pokój  21  I piętro
 
Dyżury
Poniedziałek, środa, czwartek
7:30 - 15:30
Wtorek
7:30 - 17:00
Piątek
7:30 - 14:00
Kompetencje 1. Organizuje pracę Urzędu i w tym zakresie nadzoruje oraz zapewnia prawidłową  działalność referatów i samodzielnych stanowisk prac.
2. Prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Wójta.
3. Opracowuje projekty statutu Gminy, regulaminu organizacyjnego Urzędu.
4. Sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
5. Koordynuje i nadzoruje prowadzone kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.
6. Prowadzi rejestry aktów prawnych - zarządzeń Wójta.
7. Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców.
8. Współpracuje z Radą.
9. Nadzoruje przygotowywanie materiałów i projektów uchwał pod obrady Rady.
10. Uczestniczy w obradach Rady.
11. Prowadzi sprawy i kieruje pracami związanymi z przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendum.
12. Koordynuje pracę obsługi prawnej Urzędu.
13. Analizuje akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych, informuje Wójta o zadaniach Gminy wynikających z aktów prawnych, prowadzi nadzór nad realizacją tych zadań.
14. Bierze udział w organizacji i realizacji zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego.
15. Nadzoruje sprawy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych w Urzędzie.
16. Bezpośrednio kieruje pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.
17. Przy wykonywaniu zadań Sekretarz działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-05 09:18:49
Data utworzenia 2011-04-01
Data udostępnienia 2011-04-01 07:28:07
Osoba odpowiedzialna Monika Olma
Udostępnił Monika Olma