Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wójt Gminy Kozy
    
Jacek Kaliński
Kontakt
Telefon
338298650
Fax
338298674
Dyżury
Wtorek
9:00-11:00 oraz 16:00-17:00
Kompetencje 1. Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach określających status Wójta.
2. Wójt jest administratorem danych osobowych w Urzędzie.
3. Wójt jest szefem obrony cywilnej Gminy
4. Wójt jest szefem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
5. Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
3) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
4) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych,
5) wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu o ile przepis prawa nie stanowi inaczej,
6) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
7) powoływanie komisji, zespołów oraz pełnomocników do wykonywania określonych zadań,
8) nadzorowanie realizacji budżetu gminy,
9) kierowanie działaniami w zakresie obronności i obrony cywilnej,
10) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków.  
11) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
1) Urzędu Stanu Cywilnego
2) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
3) Inspektora Ochrony Danych,
4) Radcy prawnego,
5) Stanowiska pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
6) Stanowiska pracy ds. Obrony Cywilnej i Obronnych,
7) Archiwisty zakładowego,
8) Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego,
9) Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
10) Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej,
11) Jednostki Realizującej Projekt,
12) Głównego specjalisty ds. kanalizacji sanitarnej.
5. W czasie nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje Wójta wykonuje Zastępca.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-05 09:18:49
Data utworzenia 2018-11-16
Data udostępnienia 2018-11-26 09:59:27
Osoba odpowiedzialna Monika Olma
Udostępnił Monika Olma