Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Opis Podstawa prawna: Na podstawie art.18' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2016r,. poz.487 ze zm.), art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz.646),Uchwały Nr XLI/317/18 Rady Gminy w Kozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozy oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych, Uchwały Nr XLIII/330/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych oraz art.104 kpa.

Miejsce Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacja Kierownik Referatu: Katarzyna Reczko

Tel. (33) 829 86 50, wew. 667
Tel. (33) 829 86 67  
e-mail: k.reczko@kozy.pl
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .  

Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca
Opłaty
Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się zgodnie z art. art.18' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (j. t. Dz. U. z  2016r,. poz.487 ze zm.), w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.  
Opłata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi:
1) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa;
2) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa):
3) 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.
Opłatę należy wpłacić na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Kozy  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.  
eUrząd Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą,osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - platformę ePUAP (epuap.gov.pl)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-04-27 13:24:10
Data utworzenia 2003-06-26
Data udostępnienia 2003-07-01 15:52:12
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Reczko
Udostępnił Katarzyna Reczko