Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Odpady komunalne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-08-16 Symbol:  Zarządzenie Nr 55/17
Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kozy
2017-08-16 Symbol:  Uchwała Nr XXVIII/22
Uchwała Nr XXVIII/229/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017-08-16 Symbol:  Uchwała Nr XXVIII/22
Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017-08-16 Symbol:  Uchwała Nr XXVIII/22
Uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy
2017-05-09 Symbol:  Zarządzenie 62/17
Zarządzenie Nr 62/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie: 1.Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy, 2.określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 3. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017-04-28 Symbol:  A2016
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016
2017-04-27 Symbol:  Zarządzenie 55/17
Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kozy
2017-03-16 Symbol:  Uchwała XXI/176/16
Uchwała Nr XXI/176/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/161/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy
2017-03-16 Symbol:  Uchwała XX/162/16
Uchwała Nr XX/162/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017-03-16 Symbol:  Uchwała Nr XX/161/16
Uchwała Nr XX/161/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy
2017-03-16 Symbol:  Uchwała Nr XVII/141/
Uchwała Nr XVII/141/16 Rady Gminy Kozy z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IV/19/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016-09-27 Symbol:  Zarządzenie 66/16
Zarządzenie Nr 66/16 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2016 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi
2016-04-28 Symbol:  Analiza stanu za 201
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozy za 2015r.
2015-10-21 Symbol:  Uchwała Nr IX/64/15
Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Kozy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 lipca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015-10-21 Symbol:  Uchwała Nr IX/63/15
Uchwała Nr IX/63/15 Rady Gminy Kozy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, działki lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 11599877 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony