Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-09 Symbol:  Zarządzenie 133/17
Zarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy
2017-11-08 Symbol:  Zarządzenie 132/17
Zarządzenie Nr 132/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2017 r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Kozy
2017-10-27 Symbol:  Zarządzenie 130/17
Zarządzenie Nr 130/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kozy na podstawie umowy o pracę.
2017-10-25 Symbol:  Zarządzenie 129/17
Zarządzenie Nr 129/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
2017-10-25 Symbol:  Zarządzenie 128/17
Zarządzenie Nr 128/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w Klubie Dziecięcym „Ranczo Bobasa”
2017-10-25 Symbol:  Zarządzenie 127/17
Zarządzenie Nr 127/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy
2017-10-25 Symbol:  Zarządzenie 126/17
Zarządzenie Nr 126/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Programu współpracy gminy Kozy z organizaqcjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
2) zmieniająca uchwałę Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Kozy
2017-10-23 Symbol:  Zarządzenie Nr 125/1
Zarządzenie Nr 125/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 23 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy
2017-10-16 Symbol:  Zarządzenie 122/17
Zarządzenie Nr 122/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 października 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej w Kozach przy ul. Przecznia 3, na działce nr 2229/3, obj. KW BB1B/00062033/9
2017-10-16 Symbol:  Zarządzenie 121/17
Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 października 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do lat trzech lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku, położonym w Kozach przy ul. Bielskiej 9, na działce nr 5162, nr 3006/18, obj. KW BB1B/00141333/0
2017-10-16 Symbol:  Zarządzenie 120/17
Zarządzenie Nr 120/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. postępowania z archiwalnymi i niearchiwalnymi dokumentami z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
2017-10-11 Symbol:  Zarządzenie 118/17
Zarządzenie Nr 118/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 października 2017r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń Centrum Sportowo - Widowiskowego w Kozach
2017-10-11 Symbol:  Zarządzenie 116/17
Zarządzenie Nr 116/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy
2017-09-27 Symbol:  Zarządzenie 113/17
Zarządzenie Nr 113/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2017r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kozy
2017-09-27 Symbol:  Zarządzenie 112/17
Zarządzenie Nr 112/17 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok Gminy Kozy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10917205 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony