Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Informacje ogólne

Urząd Gminy Kozy

Adres

UL. KRAKOWSKA 4
43-340 KOZY

Godziny urzędowania

Dane dodatkowe

Telefon Sekretariat 33 829 86 50
USC i ewidencja ludności 33 829 86 53
Księgowość 33 829 86 73
Fax33 829 86 74
E-Mailug@kozy.pl
Strona WWWhttp://www.kozy.pl

Pokaż więcej

NIP9372653016
REGON072182284
Numer identyfikacyjny TERYT2402072
Podstawowy rachunek bieżącyBank PEKAO SA O. w Bielsku-Białej
nr konta: 83 1240 4142 1111 0000 4828 2138

Usługi na platformie ePUAP
Formularze pism do urzędu Gminy Kozy na platformie ePUAP.gov.pl

Pismo ogólne na platformie ePUAP
Formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Strona elektronicznego urzędu Gminy Kozy

https://eurzad.kozy.pl
Strona ogólnopolska BIPhttp://www.bip.gov.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Kozy z siedzibą w Kozach,
ul. Krakowska 4,
43-340 Kozy,

adres e-mail: ug@kozy.pl,
tel. 338298650
Inspektorem ochrony danych jest:

Pani Monika Olma
Urząd Gminy Kozy z siedzibą w Kozach

adres korespondencyjny
Urząd Gminy Kozy
43-340 Kozy ul. Krakowska 4

adres e-mail:
m.olma@kozy.pl,
tel. 33 829 86 72,
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kozy z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 4, kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: ug@kozy.pl, tel. 338298650

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Moniką Olmą w Urzędzie Gminy Kozy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 adres e-mail: m.olma@kozy.pl, tel. 33 829 86 72,

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisami szczegółowymi.

Dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora zadań ustawowych własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw szczegółowych. Szczegółowe informacje na temat konkretnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych można uzyskać u pracownika Urzędu Gminy Kozy realizującego dane zadanie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany2019-04-15 15:15:47
Data utworzenia2003-04-15
Data udostępnienia2006-03-08 08:57:43
Osoba odpowiedzialnaMonika Olma
UdostępniłMonika Olma